HOME

Onze kijk op thuiszorg

Thuiszorg is een mensenrecht

Veel mensen verlangen ernaar thuis te zijn en te blijven, ook als ze een moeilijke tijd doormaken of gezondheidsproblemen hebben. Velen willen ook graag thuis zorgen voor hun partner of ouder. Met haar werking wil Thuiszorg Familiezorg deze wensen ondersteunen.


De zorgvrager is uniek

Onze dienstverlening wil maximaal beantwoorden aan de persoonlijke noden van de zorgvrager en zijn familie.


De zorgbehoevende mens en zijn omgeving vormen een eenheid

De medewerkers van Thuiszorg Familiezorg hebben aandacht voor de gehele mens, zowel voor de lichamelijke, psychische en sociale behoeften, als voor de zingevingsbehoeften van de zorgvrager. Ook de ondersteuning van de mantelzorger is een belangrijk doel.


Elke mens is waardig, in welke situatie hij zich ook bevindt

Wij geloven in de krachten van elke mens, hoe moeilijk de situatie ook is. Vanuit onze autonome positie kunnen wij voorrang geven aan de zorg voor de meest kwetsbare personen. 


De zorgvrager kiest zelf

We vinden het belangrijk dat de zorgvrager die dit wenst, zoveel mogelijk de regie over de zorg zelf in handen houdt. We respecteren ieders keuzevrijheid.


We willen respectvol en doelgericht samenwerken

Soms zijn verschillende personen of diensten betrokken in de zorg: huisarts, thuisverpleegkundige, kinesitherapeut, sociale dienst van het ziekenhuis, dagcentrum... We werken graag samen met elke zorgpartner.


We streven naar kwalitatieve zorg

  • We voorzien dan ook een uitgebreid vormingsaanbod voor al onze medewerkers.
  • Daarom hechten we ook veel belang aan de dagelijkse ondersteuning en begeleiding van onze medewerkers.
  • We bieden onze medewerkers daarom opdrachten aan die zo goed mogelijk aansluiten bij hun mogelijkheden en talenten.

Meer weten? 

Lees meer over onze missie, visie en waarden

Lees meer over onze inspiratoren

Lees meer over Zorg-Esperanto, methodiek voor doelgerichte zorg.