HOME

Onze missie

Thuiszorg Familiezorg heeft een missie
om verantwoorde, bekwame, vertrouwvolle, hartelijke,
respectvolle zorg en ondersteuning te bieden
aan personen in hun thuismilieu
door middel van verschillende initiatieven m.b.t. welzijns- en gezondheidszorg
steeds inspelend op de individuele behoeften van de persoon en de noden van de tijd.

Alle medewerkers stellen zich persoonlijk en samen ten dienste
van zorgvragenden en mantelzorgers zonder onderscheid
met bijzondere aandacht voor elke unieke persoon
en voor zowel de kracht als voor de kwetsbaarheid van het leven,
steeds vanuit het vertrouwen en geloof in de waardigheid van iedere mens.

HOME

"Het gelaat van de ander dwingt tot aanvaarding en geëngageerde medemenselijkheid, vooral wanneer het gelaat bedroefd is, gekwetst of geschonden..."

E. Levinas