HOME

Privacybeleid

Thuiszorg Familiezorg behandelt alle vertrouwelijke gegevens over jouw persoon en jouw omgeving met de grootste discretie. Alle medewerkers van Thuiszorg Familiezorg houden zich aan het beroepsgeheim. Thuiszorg Familiezorg volgt hierin alle wettelijke bepalingen.[1]

[1] In het bijzonder: de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens en het Decreet AVG van 8 juni 2018.