HOME

Inhoud

In het kort:

 • boeiende lessen (ca. 6 maanden theorie)
 • leerrijke praktijkervaringen (ca. 6 maanden stage in je eigen streek)
 • persoonlijke coaching en taalcoaching
 • dagonderwijs
 • startmomenten:
 • 30 september 2024 in Brugge
 • 10 maart 2025 in Kortrijk

Deeltraject 1 (duur: 3 maanden)

1. Instapmodule (40 uur)

 • Kennismaking met de groep en met het beroep van verzorgende.

2. Theoretisch gedeelte (210 uur)

 • Inleiding basisvaardigheden: veiligheids- en gezondheidsrisico's, ergonomie.
 • Inleiding basisattitude: beroepshouding.
 • Zorg voor woon- en leefomgeving: koken, verstellen, onderhoud, strijken, enz.
 • Omgangskunde: communicatie, betekenis van zorgafhankelijkheid.
 • Zorgvragergerichte vaardigheden: bed opdekken volgens verpleegkundige techniek, gezonde voeding.
 • Specifieke zorgsituaties: personen met dementie, personen met een beperking.
 • Werken in de zorg: sociale wetgeving, gezondheidsrecht, enz.

3. Praktisch gedeelte (50 uur)

Stage in je eigen streek. Je hoeft je stageplek niet zelf te zoeken.

Aan het werk na deeltraject 1 

 • Als huishoudhulp zorg: je ondersteunt de zorgvrager bij het behoud of herstel van een nette woon- en leefomgeving in de thuiszorg.
 • Als logistiek assistent zorg (na 200 uur extra stage): je helpt bij het behoud van een nette woon- en leefomgeving in de residentiële zorg.

Deeltraject 2 (duur: 10 maanden)

1. Cursistbegeleiding (30 uur)

 • Individuele coaching doorheen het hele traject. 

2. Theoretisch gedeelte (390 uur)

 • Zorg voor woon- en leefomgeving: koken en verstellen, voedings- en dieetleer.
 • Omgangskunde: communicatie, omgang met moeilijke situaties, verliesverwerking...
 • Zorgvragergerichte vaardigheden: lichamelijke verzorging en comfortzorg.
 • Specifieke zorgsituaties: personen met dementie, kraamzorg, het jonge kind, chronisch zieken, palliatieve zorg...
 • Werken in de zorg: beroepshouding, sociale wetgeving...

3. Praktisch gedeelte (600 uur)

Stage in je eigen streek, ongeveer de helft in de thuiszorg en de helft in de residentiële ouderenzorg. Je hoeft je stageplek niet zelf te zoeken: wij hebben een goede samenwerking met woonzorgcentra in heel West-Vlaanderen.

Na deeltraject 2 ontvang je het bekwaamheidsattest van verzorgende-zorgkundige.

Persoonlijke coaching

De hele leerweg leg je niet alleen af. Al van bij de start van de opleiding kan je rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning op maat bij jouw groeiproces in het beroep. Dit zowel tijdens de theoretische lessen als de stages.

Taalcoaching

Onze erkende taalcoach helpt anderstalige cursisten, zowel tijdens het theoretisch deel als tijdens de stage. 

Dagonderwijs

 • Les van maandag tot vrijdag, van 9 tot 16.30 uur.
 • Stage van maandag tot vrijdag, af en toe weekendwerk, werktijden afhankelijk van de stageplaats.
 • Een halve dag per week vrij voor opdrachten en afstandsleren (op woensdag).
 • Enkel gewettigde afwezigheden zijn toegestaan.
 • Vakantieperiodes bij de opleiding in Brugge (met start in september):
  • week tussen Kerst en Nieuwjaar
  • enkele dagen in herfst- en krokusvakantie en paasvakantie
  • 2 weken vrij te kiezen in zomervakantie tussen 15 juli en 15 augustus
 • Vakantieperiodes bij de opleiding in Kortrijk (met start in maart):
  • week aansluitend bij Pasen in de paasvakantie
  • 3 weken collectieve zomervakantie tijdens bouwverlof

Ook belangrijk

 • Dankzij de samenwerking met een CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) kan je gelijktijdig met de opleiding verzorgende - zorgkundige het diploma van het secundair onderwijs behalen. 
 • Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van relevante werkervaring, geheel of gedeeltelijke gevolgde opleiding, diploma, attest en/of getuigschrift. 
 • Meer info over dit alles? Kom naar een infomoment of contacteer ons opleidingscentrum.