HOME

Disclaimer


Deze website www.thuiszorgfamiliezorg.be is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Familiezorg West-Vlaanderen vzw en haar diensten. Je kan via deze website specifieke zorg of andere diensten aanvragen of je kandidaat stellen voor een vacature of de opleiding, of ons contacteren met je vragen over onze zorg- of dienstverlening of vacatures.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw stelt deze website en de hierop getoonde informatie met de grootst mogelijke zorg samen. We streven hierbij naar correcte, actuele en steeds toegankelijke en gebruiksvriendelijke informatie. Mocht je toch niet-correcte of actuele informatie vaststellen of een probleem vaststellen op vlak van toegankelijkheid of gebruiksvriendelijkheid, dan kan je dit melden dit melden via het contactformulier op deze website. We zullen dan waar nodig zo snel mogelijk de informatie aanpassen, verwijderen of actualiseren of de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo mogelijk verder optimaliseren.

De inhoud van deze website is bedoeld voor louter particulier gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk zijn op intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten of op bepaalde regelgeving (o.a. m.b.t. privacy). We vragen daarom steeds contact op te nemen bij wensen tot gebruik van de website of de inhoud ervan.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van de website of het linken naar de website, de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen alsook de mogelijke gevolgen van het gebruik maken van deze websites, voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website, of een eventuele onbereikbaarheid of slecht functioneren van de website.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Familiezorg West-Vlaanderen kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen of de website zelfs volledig stopzetten zonder voorafgaande mededeling. 

Het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van het rechtsgebied Brugge zijn exclusief bevoegd.