HOME

Ons verhaal

Kerstmis 1947

Op 25 december 1947 wordt in een rivierboot op de Leie in Kortrijk een kindje geboren. Een jonge vrijwilligster helpt het jonge gezin op deze feestdag. Ze blijft er een hele tijd, want het is een groot gezin...

Daar begint het verhaal van Thuiszorg Familiezorg. Het gezin op de Leieboot blijkt kort na de Tweede Wereldoorlog niet het enige dat ondersteuning vraagt in de zorg voor de kinderen en het huishouden. De warme inzet van vele vrijwilligers brengt een antwoord.

Algauw blijkt dat het goed is dit werk te professionaliseren. Onze eerste opleiding tot verzorgende is geboren.

1948 - 2023: groei en bloei

In 1948 is Familiezorg West-Vlaanderen officieel een Vereniging Zonder Winstgevend doel (vzw). Familiezorg West-Vlaanderen vzw is dan ook de officiële naam van onze dienst.

Sindsdien is Thuiszorg Familiezorg een gevestigde waarde in West-Vlaanderen. Al 75 jaar zijn we gekend als een toegewijde en betrouwbare zorgverleningsorganisatie en een warme werkgever.

Ondertussen zijn meer dan 3000 verzorgenden afgestudeerd aan ons opleidingscentrum en mag Thuiszorg Familiezorg rekenen op ruim 1700 professionele medewerkers en meer dan 400 vrijwilligers. Samen staan ze in voor een brede waaier van diensten.

Rode draad

De rode draad doorheen onze lange geschiedenis is een sterke visie op zorg, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren, en een traditie van evenwaardige, collegiale samenwerking.

Uniek voor onze dienst is ook dat ze niet ingebed is in een sociale beweging, politieke organisatie of een ziekenfonds. Thuiszorg Familiezorg respecteert de persoonlijke keuzes van alle zorgvragers. We zijn er voor iedereen, ongeacht levensfilosofie, leeftijd, ziekenfonds of financiële inbreng.