HOME

Steun Thuiszorg Familiezorg

De pioniers van Thuiszorg Familiezorg lieten de dienst groeien en bloeien via collectes op het strand en in kerken... Vandaag zetten we deze traditie op eigentijdse wijze verder. Zo hopen we de vrijheid te behouden om onze droom van een menswaardige thuiszorg te realiseren. 

Steunmogelijkheden

  1. Een gift overmaken op het rekeningnummer van Familiezorg West-Vlaanderen vzw
    IBAN: BE69 4715 3610 7178 - BIC: KREDBEBB
    met vermelding: "naam + voornaam + steun Thuiszorg Familiezorg + KBO-nummer (voor bedrijven en organisaties)"
    Bij giften vanaf 40 euro bezorgt Thuiszorg Familiezorg een fiscaal attest.
  2. Een organisatie, onderneming, particulier of serviceclub als steunlid aan ons voorstellen.
  3. Ideeën voor sponsoringsacties aan ons voorstellen, eventueel in samenwerking met organisaties of verenigingen (bv. jeugdbeweging, hobbyclub, vriendengroep, sportbeweging...)

Contacteer ons via een regiohuis of het provinciaal Familiezorghuis.