HOME

Inspiratoren

Thuiszorg Familiezorg heeft bijzondere aandacht voor zowel het kwetsbare als de innerlijke kracht van de mens. Onze aandacht gaat hierbij uit naar de fysieke, persoonlijke, sociale en spirituele groei en bewustwording van zorgvragers en medewerkers.

Sinds het prille begin laat Thuiszorg Familiezorg zich inspireren door eigentijdse, vernieuwende, verdiepende en wetenschappelijk onderbouwde denkkaders. Dit vanuit een nieuwsgierige en leergierige open geest én met een diep verlangen om onze zorg en onze inzet te verbeteren en te verfijnen. In de eerste plaats voor de zorgvragende medemens, maar ook met het oog op de ontplooiing van alle medewerkers.

De denkkaders zijn terug te brengen tot de grondbeginselen van geweldloosheid, waarin gelijkwaardigheid, liefdevolle zorg, oog voor het kwetsbare van het leven, respect, ontmoeting en dialoog centraal staan. Deze denkkaders behoren tot het gezamenlijk geheugen en cultureel erfgoed van Thuiszorg Familiezorg. Ze zijn één voor één funderingen én bouwstenen die we tot op vandaag toepassen in de gelijkwaardige en geweldloze basisvisie van onze zorggemeenschap.

Enkele inspiratoren (in alfabetische volgorde): Iván Böszörményi-Nagy, Martin Buber, Manu Keirse, Elisabeth Kübler-Ross, Emmanuel Lévinas, Axel Liégeois, Daniel D. Ofman, Pat Patfoort, Carl Rogers, Marshall B. Rosenberg.