HOME

Eerstelijnspsycholoog

Momenteel hebben we een vacature voor een psycholoog / orthopedagoog in de regio Roeselare-Ieper.

Jouw opdracht

 • In het kader van de RIZIV-conventie 'psychologische functies in de eerste lijn' bied je kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het algemeen psychisch welbevinden bij personen met milde tot matige psychische klachten en dit bij kinderen en jongeren / volwassenen en ouderen. Het betreft onder meer volgende specifieke groepen of een specifieke doelgroep hierbinnen:

 • mensen met een chronische-somatische problematiek (comorbiditeit)
 • jongvolwassenen, met depressie; angststoornissen; eetstoornissen, middelenmisbruik
 • ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen
 • personen met dementie
 • personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische gezondheidsproblemen
 • perinatale zorg; kraamzorgperiode; zwangere vrouwen met hoge prevalentie inzake depressieve klachten en angststoornissen
 • mantelzorgers, met hierbij ook aandacht voor jonge mantelzorgers
 • mensen in armoede
 • zelfstandigen, met in het bijzonder land- en tuinbouwers voornamelijk binnen regio ELZ Westhoek
 • mensen met een migratie-achtergrond
 • Je bent gericht op volgende opdrachten:
  • inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering
  • begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de cliënt of van zijn familiale context
  • ondersteuning van de eerstelijnsactoren rond de cliënt
  • doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg en/of doorverwijzing naar andere zorg- en
  • ondersteuningsorganisaties en/of patiënten- en familieverenigingen

Waar en hoe?

 • via individuele sessies en/of groepssessies
 • thuis bij de zorgvrager en/of zijn mantelzorger
 • in één van de regiohuizen van Thuiszorg Familiezorg
 • op locatie van een externe partner met wie we samenwerken
 • na één of meer huisbezoeken via telefonisch of video-contact

Jouw kwaliteiten

 • Over een master in de klinische psychologie of orthopedagogiek beschikken.
 • Een visum en erkenningsnummer hebben.
 • Mensen met warme en nabije aandacht kunnen benaderen.
 • Graag zelfstandig werken en tegelijk de spirit en de dynamiek van een ervaren team zoeken.
 • Houden van werken met individuen én met groepen.
 • Leergierig zijn.
 • Je vlot kunnen verplaatsen in een ruime regio en bereid zijn bij mensen thuis consulten te doen.
 • Bij specifieke expertise rond 
 • perinatale zorg/kraamzorg
 • kinderen en jongeren 
 • personen met dementie en hun mantelzorgers

           kan je eventueel ook ingeschakeld worden in een meer                 gespecialiseerde functie.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een boeiende en afwisselende tewerkstelling in dienstverband tussen 19 en 38 uur/week.
 • Samenwerking in een fijn team eerstelijnspsychologen, binnen een stevige, betrouwbare organisatie en een veilige, geborgen context.
 • Een gezinsvriendelijk beleid.
 • Professionele ondersteuning en vorming.
 • Een uitgebreide startopleiding.
 • Ondersteuning door onze IT-coach.
 • Een correct loon volgens de barema's van de sector gezinszorg, inclusief 13e maand en rekening houdend met relevante anciënniteit.
 • Extralegale vakantiedagen, o.a. gekoppeld aan leeftijd en anciënniteit.
 • Omnium-autoverzekering tijdens je opdracht.
 • Kansen om door te groeien binnen onze dynamische zorgorganisatie.

Zin om mee te werken? 

Stuur je motivatiebrief en je curriculum vitae naar mevrouw Laura Picard, algemene directie, Thuiszorg Familiezorg, Biskajersplein 3, 8000 Brugge, of per mail via info@thuiszorgfamiliezorg.be.

Je kan ook rechtstreeks solliciteren via onderstaande knop.

Voor meer inhoudelijke informatie kan je contact nemen met mevrouw Marlies Van Hooreweghe, tel. 050 33 02 70.

We nodigen je uit voor een persoonlijke kennismaking als je in aanmerking komt voor de opdracht.